Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

niepoukladana
Wiem, że mam kapryśne serce i trudne do zniesienia, zabłąkane spojrzenie
i przeciążenie w głowie
— Adele - Don't You Remember
Reposted frommnu mnu viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

July 07 2017

niepoukladana
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
niepoukladana
- Wiem, zachowuję się irracjonalnie. Mam w sobie coś takiego… – Zamyślił się na chwilę. – Mam w sobie coś, czego nie umiem kontrolować. Skłonność do samozagłady. Jakaś ponura cząstka mnie samego niszczy wszystko, co dobre w moim życiu, szepcząc, że nie jestem tego wart.
— Martin Sixsmith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeinthe beinthe

July 05 2017

niepoukladana
9017 a9e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacyna cyna

June 24 2017

niepoukladana
6438 836b
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viamagdak magdak
niepoukladana
niepoukladana

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
niepoukladana
6617 80ad
Reposted fromkarahippie karahippie viakrzysk krzysk
niepoukladana
6694 1531
niepoukladana
8544 ae46 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
niepoukladana
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialonely-girl lonely-girl
niepoukladana
Nie wiem czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz
Tak samo jak nie wiem czy zostać czy iść
Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i 
Miało tak zostać na zawsze
Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył
Szczególnie nad tym miastem
— Miuosh - Tramwaje i gwiazdy feat. Katarzyna Nosowska
Reposted fromacidovsky acidovsky vialiteratka literatka
niepoukladana
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaignoratiion ignoratiion
niepoukladana
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viaignoratiion ignoratiion
niepoukladana

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaitmakesmecalm itmakesmecalm
5319 1db2
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasatyra satyra
niepoukladana
1204 84c1 500
rainy day
Reposted fromcats cats viasatyra satyra
niepoukladana
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viadojenka dojenka
niepoukladana
1534 d9ee 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl