Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

niepoukladana
9462 6565 500
Reposted fromremeeember remeeember viatalarcio talarcio
niepoukladana
5159 9774
Reposted fromkyte kyte viamadadream madadream
niepoukladana
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viamadadream madadream
niepoukladana
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viachrzrzrz chrzrzrz
niepoukladana

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło..

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

— Piotr C.- najpiękniej.
Reposted frommyhappiness myhappiness viahereyes hereyes
niepoukladana
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viairmelin irmelin
niepoukladana
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"

May 19 2017

niepoukladana
niepoukladana
Reposted fromworst-case worst-case viajolika jolika
niepoukladana
"Jeśli spotkasz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz. Kogoś, kto zawsze martwi się o to, czy wszystko u Ciebie w porządku, kto dba o Ciebie i chce dla Ciebie jak najlepiej. Kogoś, kto Cię szanuje. Jeśli spotkasz kogoś takiego - nie pozwól mu odejść. Tacy ludzie są trudni do znalezienia."
Reposted fromcompletelydifferent completelydifferent viamora mora
niepoukladana
8823 9c28
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viamora mora
niepoukladana
5358 6255 500
niepoukladana
5822 d2bc
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viawszystkodupa wszystkodupa

May 07 2017

niepoukladana

June 25 2015

niepoukladana
7479 c7ae
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatrustx3 trustx3

June 04 2015

niepoukladana
5328 99fd
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viapannaklio pannaklio

June 01 2015

niepoukladana
0522 bb9c 500
Reposted fromkarna karna vianivea nivea
niepoukladana
9782 2c39 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaucieknijmi ucieknijmi

May 28 2015

niepoukladana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl