Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

niepoukladana
0555 e770
Reposted fromzciach zciach viapeepingtom peepingtom
niepoukladana
9747 0b00
Reposted fromzciach zciach viaotella otella
niepoukladana
1161 b61c 500
Reposted fromiblameyou iblameyou viapuremindx puremindx
niepoukladana
Proszę wybaczyć, że brak mi sił o ciebie walczyć.
— Czesław Mozil
niepoukladana
1680 4231 500

July 16 2017

3089 00d0 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck vialonely-girl lonely-girl
niepoukladana
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viacynamon cynamon

July 15 2017

niepoukladana
9223 c06e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
niepoukladana
4022 98b7 500
Reposted fromfungi fungi viacynamon cynamon
niepoukladana
Miłość ma naturę falową. Przychodzi i odchodzi. Wybucha i gaśnie. Wprawia w euforię albo w gniew. Zamienia świat w niebo albo w piekło. Ten rytm odmierza nasze życie; nie umiemy i nie chcemy się z tego wyrwać. Może dlatego, że podskórnie wiemy, że istnienie w ogóle ma naturę dwoistą, zerojedynkową, od błysku, do ciemności. I z powrotem. Prawdopodobnie wszelki stan stały to byłby wyrok śmierci dla świata. Niech więc i miłość raz jest, raz nie jest. Byleby zawsze wracała.
— Anna Janko (z książki Dziewczyna z zapałkami)
Reposted fromraaww raaww viafoodforsoul foodforsoul
niepoukladana
Reposted fromshakeme shakeme viapannaklio pannaklio
niepoukladana
9619 6914
Reposted fromels els viasowaaa sowaaa
niepoukladana
Wiem, że mam kapryśne serce i trudne do zniesienia, zabłąkane spojrzenie
i przeciążenie w głowie
— Adele - Don't You Remember
Reposted frommnu mnu viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

July 07 2017

niepoukladana
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
niepoukladana
- Wiem, zachowuję się irracjonalnie. Mam w sobie coś takiego… – Zamyślił się na chwilę. – Mam w sobie coś, czego nie umiem kontrolować. Skłonność do samozagłady. Jakaś ponura cząstka mnie samego niszczy wszystko, co dobre w moim życiu, szepcząc, że nie jestem tego wart.
— Martin Sixsmith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeinthe beinthe

July 05 2017

niepoukladana
9017 a9e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacyna cyna

June 24 2017

niepoukladana
6438 836b
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viamagdak magdak
niepoukladana
9466 238c 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl